Asfaltista viherpihaksi

Oppaan taustaksi teimme pihakyselyn kerrostaloasukkaille. Kyselyymme osallistuneista helsinkiläisistä kerrostalojen asukkaista 57,9 prosenttia on sitä mieltä, että omassa pihassa on parantamisen varaa. Asuitpa kantakaupungin korttelissa tai lähiön kerrostalomiljöössä, tämä opas kannustaa kerrostalojen asukkaita ja taloyhtiöitä vihertämään pihojaan. Voimme kehittää ja yhdistää talokohtaiset pihat yhdeksi suureksi korttelipihaksi. Tällaiset pihat yleistyvät maailmalla monissa kaupungeissa, sillä vihreän kaupunkitilan arvostus on nousussa.

ankea asfalttipiha, jossa pyöriä ja roskiksia
Moni kerrostalon piha näyttää samalta kuin tämä sisäpiha Kalliossa: ahtaalla pihalla on vain asfalttia, jäteastioita ja polkupyöriä. Kasvillisuutta ei ole lainkaan ja asukkaat käyttävät pihaa läpikulkupaikkana. Kuva: Anne-Mari Ahonen
grilliterassi ja riippumatto kerrostalon vehreällä pihalla
Töölöläinen Gripenbergin korttelipiha on kymmenen taloyhtiön yhteinen oleilualue. Yli 90-vuotiaiden puiden katveessa on perennapenkkejä, istuskelu- ja grillausalueita sekä lasten leikkialue. Korttelin asukkailla on yhteinen Facebook-ryhmä, jossa etenkin perheet etsivät seuraavaa asuntoa samasta korttelista. Ajatus asfalttipihasta ei täällä asumisen jälkeen enää kiinnosta. Kuva: Anne-Mari Ahonen

Kantakaupungissa umpikorttelit muodostavat suuria sisäpihoja, jotka muuntuvat luontevasti suuriksi korttelin laajuisiksi pihoiksi. Keskustan ulkopuolella kerrostalojen pihat ovat monenlaisia, ja kaikkia niitä voi ryhtyä kehittämään korttelipihoiksi. Mutta ennen kuin vuosikymmeniä samanlaisina pysyneet pihat yhdistyvät, tarvitaan asukkailta ja taloyhtiöiden päättäjiltä yhteistä tahtoa ja tarmoa. 

Nykyisin monen kerrostalon piha on valitettavan ankea. Pihoilla näkyy paljon aitoja, asfalttia, roska-astioita sekä usein myös parkkeerattuja autoja ja polkupyöriä, asukkaita puolestaan vähemmän. Näillä asioilla on selkeä yhteys. Jos pihaa kunnostetaan vihreämmäksi ja sinne luodaan viihtyisiä tiloja, se alkaa kiinnostaa asukkaitaan. Kukoistava ja hyvin toteutettu korttelipiha tarjoaa monenlaista hyvää asukkaiden hyvinvoinnille, kaupunkiluonnolle sekä lopulta myös taloyhtiöiden talouslaskelmille.

Helsinkiläiset kerrostaloasukkaat kaipaavat viihtyisämpiä pihoja. Keväällä 2022 toteutettuun kyselyyn vastasi 416 ihmistä. Suurin osa vastaajista (57,9 prosenttia) ilmoitti, että omassa pihassa on parantamisen varaa. Eniten asukkaat toivoivat pihalle viihtyisää oleskelupaikkaa, lisää kasvillisuutta ja vähemmän asfalttia. Nykyisten kerrostalopihojen ongelmina mainittiin muun muassa varjoisien alueiden puute kesäkuumalla, lasten leikkipaikkojen puuttuminen, pihan pieni koko ja rumuus.

Kyselyn mukaan korttelipiha kiinnostaa monia. Vastaajista 61,9 prosenttia suhtautui myönteisesti ajatukseen pihojen yhdistämisestä ja mahdollisena sitä piti 24,7 prosenttia. Moni ilmoitti, että korttelipihan luomiseen tarvitaan neuvoja ja toimintamallia. 

Tämä opas toivottavasti vastaa niihin tarpeisiin.


Opas koostuu kolmesta vaiheesta:

Ensimmäinen vaihe rohkaisee asukkaita ottamaan kontaktia naapureihin ja luomaan omassa asuintalossa rakentavaa henkeä. Tällaisen ilmapiirin kohennuksen voi aloittaa vaikkapa keskustelemalla naapureiden kanssa pihasta ja kartoittamalla heidän pihatoiveitaan. Osa ideoista on usein sellaisia, joita on mahdollista toteuttaa omalla pihalla nopeasti ja kevyesti. 

Toisessa vaiheessa suuntaudutaan oman tontin rajojen yli ja tutustutaan naapuritaloissa asuviin korttelinaapureihin. Yhteishengen voimistamiseksi korttelin asukkaat ja taloyhtiöt voivat aktivoitua yhdessä ja kokeilla monenlaisia yhdessä tekemisen tapoja: järjestää vaikkapa kesäkukkien istutustalkoot, kokoontua satokauden pihajuhliin tai asentaa korttelin aitoihin väliaikaisia portteja, jotta liikkuminen piha-alueella helpottuu. Kun asukkaat pikkuhiljaa vakuuttuvat yhteistoiminnan hyödyistä, kiinnostus korttelipihaa kohtaan kasvaa.

Kolmas vaihe tähtää korttelipihan perustamiseen. Nyt otetaan puheeksi toimintojen yhdistäminen, sillä se säästää kustannuksia ja vapauttaa tilaa. Korttelipihan suunnitteleminen edellyttää taloyhtiöiltä sitoutumista yhteisen piha-alueen luomiseen ja uudenlaiseen vastuunjakoon. Fiksu korttelipiha suunnitellaan alusta asti asukkaiden toiveiden pohjalta: näin yhteiselle pihalle saadaan mahtumaan monenlaisia hyödyllisiä alueita ja toimintoja.