Vad är en kvartersgård?

Höghusets gård kan vara en del av ett slutet kvarter eller en förortsgård som vättermot en skog eller vad som helst där emellan. I handboken använder vi ordet ”kvartersgård” för att beskriva tanken på en gård som delas av flera husbolag och som är invånarnas gemensamma grönskande vardagsrum. Ute i världen blir sådana här kvartersgårdar allt vanligare.

Flygbild av höghusens innergård
Gripenbergs kvartersgård i Tölö består av en stor gemensam gård för tio hus. Invånarna uppskattar en trygg gård och samlas där för att äta, fira familjefester och leka. Foto: Lasse Lecklin

Höghusen har idag olika gårdar. De är av olika storlekar och former. På en del gårdar växter ståtliga träd och annan grönska, andra gårdar är asfalterade gårdsdäck. Nuläget är utgångspunkten för kvartersgården eftersom alla gårdar kan utvecklas. Det finns ingen allmän formel för att grunda en kvartersgård eftersom alla gårdar förtjänar egna lösningar.

Handboken fokuserar framför allt på att rusta upp gamla höghusområden byggda innan 1970-talet. I nya bostadsområden såsom Arabiastranden, Fiskehamnen och Busholmen i Helsingfors är gårdarna redan gemensamma, men de kan förstås alltid förbättras.

Vi uppmuntrar stadsborna att granska varje gård och kvarter som en unik miljö. Flera gårdar har något speciellt som är värt att bevaras. Det kan vara ett gammalt träd, en ståtlig sten eller en mossklädd mur. Varje kvarter ska rustas upp enligt invånarnas önskemål så att de får sådana lösningar som de önskar. Så skapas karaktärsfyllda grönområden i staden där invånarna trivs och känner stolthet över sina kvarter. Helsingfors stad uppmuntrar alla invånare, husbolag och fastighetsägare att utveckla höghusgårdarna. Ofta inleds förändringen först på invånarnas initiativ. Om du drömmer om en bättre gård ska du vara modig och be grannarna titta på gården med nya ögon: den här handboken visar vad man kan få till stånd med en sådan attityd.

Två vuxna och ett barn spelar fotboll på gårdens sandplan
På kvartersgåden Vallgårds Pärla som består av fem husbolag är spelplatsen populär. Bredvid den finns invånarnas odlingslådor. Foto: Lasse Lecklin