Handbok i att grunda kvartersgårdar 

Välkommen att bekanta dig med höghusinvånarens gårdshandbok! Den här webbplatsen har skapats som stöd för invånarna och husbolagen så att de enklare kan utveckla gårdarna tillsammans.

Höghusets gård är som bäst en förlängning av hemmet, ett extra grönt vardagsrum dit det är trevligt att dra sig tillbaka och pyssla på.

Tre steg till en kvartersgård

En grupp människor diskuterar framför ett trädgårdsbord

1:a FASEN: Förändringen av gården startar med invånarna: Samla grannarna

Att rusta upp gården kan inledas med att en invånare får en idé. Här får du tips för inledningen så att du får så många grannar som möjligt att bli intresserade av att rusta upp gården.

En kvinna går längs en trädgårdsgång

2:a FASEN: Så här börjar
samarbetet över tomtgränserna

Samarbetet kan vara svårt om invånarna inte känner varandra. Genom gemensamma sysslor blir de lätta gårdsförsöken lockande.

Barn gungar i en gunga, en kvinna ger fart

3:e FASEN: Fördelar skapas av att förena gårdens funktioner

Olika gårdar förenas till en stor gård. Nu är det dags att plocka samarbetets frukter: alla får mer utrymme och det går att forma olika slags områden på gården.

Inspiration och hjälp för att omvandla gården

Blomsterplanteringar och träd på en höghusgård

Sök inspiration från olika typer av kvartersgårdar

I Köpenhamn har kvartersgårdarna utvecklats sedan 1970-talet. I Wien började invånarna försvara en viss gård. Även i Helsingfors finns det vackra kvartersgårdar.

En grupp människor vinkar från gården

Råd för eventuella konflikter

Att utveckla en gemensam gård är ofta kopplat till många slags synvinklar och känslor. Vi sammanställde de vanligaste orosmomenten och svar på frågor.